ost

Engelsk ystning med Paul Thomas

Startdatum: 3 oktober, 2017
Slutdatum: 6 oktober, 2017
Tid: -

Plats:
Ösavägen 30, 836 94 Ås

Läs mer

Ystning på Ängavallens gårdsmejeri

Startdatum: 19 oktober, 2017
Slutdatum: 20 oktober, 2017
Tid: -

Plats:
Ängavallensväg 17-9, 235 91 Vellinge

Läs mer

Ystning med Michel Lepage

Startdatum: 6 november, 2017
Slutdatum: 10 november, 2017
Tid: 08:30 till 17:00

Plats:
Ösavägen 30, 836 94 Ås

Läs mer